w , , ,

Edukacja zdrowotna seniorów – poznaj program społeczny Adamedu

Jednym z ważniejszych wyzwań społecznych w Polsce i na świecie jest starzejące się społeczeństwo. Program społeczny Adamed dla Seniora jest odpowiedzią na ten problem. Bezpieczeństwo zdrowotne, szczególnie wśród osób starszych, to nie tylko leczenie, lecz także edukacja prozdrowotna.

Adamed dla Seniora, w ramach którego realizujemy szereg inicjatyw wspierających potrzeby osób starszych, troszczy się o ich zdrowie, kondycję, sprawność i aktywność fizyczną. Zajmujemy się również promocją profilaktyki, która pozwala odpowiednio wcześnie dostrzec problemy ze zdrowiem.

Głównymi obszarami działań Adamed dla Seniora są:

  • partnerstwa podczas imprez organizowanych dla seniorów, w trakcie których udzielane są bezpłatne porady zdrowotne oraz przeprowadzane badania lekarskie;
  • strategiczne partnerstwa z organizacjami senioralnymi: Stowarzyszeniem Manko, Federacją Stowarzeń UTW oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej;
  • ogólnopolskie konkursy dla organizacji wspierających aktywizację seniorów, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

Programy społeczne Adamedu

  • Głęboki Oddech – celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat przyczyn i skutków chorób układu oddechowego, a także edukowanie społeczeństwa o potrzebie wczesnego rozpoznawania choroby i podejmowania odpowiedniego leczenia.
  • Serce na Nowo – program profilaktyki chorób serca i naczyń, w ramach którego prowadzone są działania edukacyjne oraz badania przesiewowe. Również popularyzowane i budowane są nowe nawyki u osób z chorobami układu krążenia poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania.
  • Odnaleźć́ Siebie – program edukacyjny, który buduje świadomość i poszerza wiedzę społeczeństwa na temat chorób układu nerwowego. Działania podejmowane w ramach tej akcji mają przełamywać bariery społeczne związane z wizytą u specjalisty – psychiatry. Chorym i ich bliskim udostępniliśmy kompendium wiedzy przygotowane we współpracy z ekspertami i autorytetami medycznymi.

Troska o seniorów podczas pandemii

Pandemia to czas, kiedy dbałość o seniorów nabrała szczególnego znaczenia. Dzięki wieloletniej współpracy z organizacjami senioralnymi byliśmy i nadal jesteśmy w stanie reagować́ na potrzeby osób starszych. Kluczową kwestią stała się̨ edukacja i dlatego podjęliśmy się̨ licznych działań, które mają wspierać seniorów w trudnej codzienności.

W początkowej fazie pandemii przeprowadziliśmy w mediach kampanię edukacyjną, której celem było zwiększenie bezpieczeństwa seniorów. Dotarliśmy do 170 tys. starszych osób zrzeszonych w blisko 1200 organizacjach senioralnych, aby je chronić́ i wspierać́ w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Przekazaliśmy 11 tys. maseczek ochronnych oraz 6 tys. opakowań́ Flexinovo Forte – suplementu diety zawierającego składniki odżywcze wspomagające prawidłowe funkcjonowanie stawów i narządu ruchu. Nasza  firma  została  też  partnerem akcji #GOTOWIDOPOMOCY Fundacji Legii, pierwszej kompleksowej akcji  zapewniającej bezpośrednią pomoc warszawskim seniorom. Włączyliśmy się do projektu jako  wolontariusze w ramach tzw. #ŚrodyzAdamedem. Ufundowaliśmy obiady, środki ochrony  osobistej, suplementy diety Flexinovo Forte oraz płyny do dezynfekcji PABISEPT. Podczas I edycji akcji wspólnie z Legią i innymi partnerami udało nam się pomóc 2415 seniorom, dostarczając i finansując ponad 32 tys. posiłków.

Nie pozostaliśmy też obojętni na najbardziej dotkliwy problem osób starszych: samotność oraz brak zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia. Często seniorzy nie chcą prosić o pomoc lub przeszkadzać innym. Ich izolację pogłębiła trwająca od ponad roku pandemia. Zainicjowaliśmy więc kampanię społeczną Poznaj swojego sąsiada – Seniora we współpracy z „Głosem Seniora”. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę polskiego społeczeństwa na problem samotności oraz popularyzowanie pomocy sąsiedzkiej dla potrzebujących seniorów. Przygotowaliśmy do wydrukowania gotowy plakat znajdujący się na stronie internetowej https://glosseniora.pl/poznaj-sasiada/. Wystarczy wpisać numer kontaktowy i zawiesić go na klatce schodowej lub włożyć do skrzynki osoby samotnej. Dzięki temu seniorzy będą mogli zadzwonić do nas, prosząc o pomoc w załatwianiu codziennych spraw.

W ramach każdego z naszych stałych programów uruchomiliśmy nowe strony internetowe, na których znalazły się̨ również materiały poświęcone wpływowi COVID-19 na zdrowie, filmy edukacyjne opracowane wraz z ekspertami z różnych dziedzin medycyny. W czasie pandemii pamiętaliśmy o naszych najbardziej aktywnych seniorach i z myślą̨ o nich przygotowaliśmy treningi online możliwe do samodzielnego wykonania w domu. Dostępne są  na naszym kanale na YouTubie:
.

Od początku istnienia programu Adamed dla Seniora promujemy aktywność fizyczną. Najbezpieczniejszą aktywnością sportową dopasowaną do wieku jest nordic walking. Podczas wszystkich wydarzeń senioralnych zajęcia prowadzone są przez profesjonalnego trenera.

Warto przeczytać: Jak SeniorApp projektował rozwiązanie dla silver marketu?

Wierzymy, że nasze zaangażowanie, połączone z nowoczesnymi i atrakcyjnymi środkami komunikacji oraz realizowanymi badaniami profilaktycznymi, jest ogromną pomocą̨ dla setek tysięcy osób. Dbamy o to, aby nasze działania docierały do jak największej liczby odbiorców i istotnie przyczyniały się do pozytywnej zmiany.

Poznaj swojego sąsiada

Zapraszamy do zapoznania się z programami i działalnością Adamed dla Seniora na stronie https://www.adamed.com/csr/programy-spoleczne/adamed-dla-seniora.

Czy z wiekiem przestajemy interesować się modą?

Czy z wiekiem przestajemy interesować się modą? Silverzy w kampanii marki C&A

ludzie 50+ mają potencjał

Ludzie 50+ mają potencjał – Alessandro Manfredini i Donato Testoni dla SILVER MAG